Andělské cvičení pro dnešní den: Naciťování „srdečního centra“..cesta beze strachu…

Abychom si dokázali uchovat dobré pocity, dostatek energie, pevné zdraví,… je třeba opravdu pracovat se strachem – ten nám hodně škodí… často trpíme strachem a ani o něm nevíme… pokud budeme se strachem pracovat na úrovni rozumu, mysli, jde to, ale účinek je menší, než když opustíme mysl a rozum a budeme se naci’tovat do středu hrudníku, do oblasti kolem prsní kosti, tam se pocity “ usadíme“ a chvíli setrváváme…

Popíšu malé cvičení:

Lehneme si na záda, nebo se usadíme tak, abychom měli páteř pěkně vzpřímenou, zavřeme oči, začneme sledovat nejprve svůj dech, postupně dech trošku prohlubujeme a zpomalujeme…. následně prociťujeme tlukot svého srdce, a jen setrváváme pocity stále v této oblasti, v oblasti srdeční čakry….

Nejlépe je dělat toto cvičení každý den…. to nás udržuje v energii a cítíme příjemně, jsme zdraví…

IMG_6291