Cesta svobody….začínáme…..

..tématem poslední doby je a ještě chvíli bude SVOBODA! učit se žít skutečně svobodně je dosti náročná, ale také pestrá cesta… jako děti jsme přijali model nesvobody… stálé hodnocení, podmiňování,posuzování, přikazování, zakazování, známkování, odmítání, strašení, ….to vše nám bylo vtištěno při výchově a vzdělávání… a my to nevědomě žijeme a šíříme dál a tak žijeme jako oběti a tyrani zároveň, nejsme schopni se opravdově radovat, ovládá nás strach, pochybnosti, přetvářka před sebou i před druhými, hrajeme divné role a ztrácíme tak energii, sílu…to je cesta nesvobody…stačí přehodit výhybku a dát se cestou svobody…. začít prožívat život vědomě, vědomě rozeznávat a překonávat vlastní omezení starými vzorci… objevovat svá omezení, učit se je nejprve přijmout a měnit na úrovni mentální, emoční, energetické i fyzické… to je cesta svobody…a přesvatojánské a svatojánské období nám tuto cestu přímo otevírá!!!! Aloha!!!

 

Pokudtuto cestu chceme nastoupit, musíme také přijmout fakt, že staré vzorce jsou velice silné a aktivní, že jejich popéráním nic nezměníme, že opravdu musíme nejprve přijmout to, že v nás prostě vzorce nesvobody žijí, že jsou naší součástí… a teprve potom je můžeme láskyplně obejmout a říci jim: tak to už stačilo, děkuji, že jste byly mou součástí, dávám vám svobodu a dávám svobodu sobě a propouštím vás, vydávám se na novou cestu, kde už nemusíte být se mnou, odevzdávám vás Vesmíru, a vytvářím tak prostor pro nové žití, žití svobodné… jsem si vědom, že to nebude lehké, že mi v tom často bude bránit moje lenost, moje slabost a další různé překážky, ale já tou cestou svobody prostě již jdu! …

 

…a každý den věnovat sobě, své cestě svobody alespoň 5 minut… nejlépe na konci dne udělat malou rekapitulaci celého dne, zkusit si vybavit, kdy jsem prožila některé situace po staru, nesvobodně – podmíněně, ve strachu, v posuzování, odsuzování, srovnávání, odmítání… a jen to lehce uvědomit a přijmout, nepopírat, neodsuzovat se za to, ale říci si: to nevadí, jsem svobodná již v tom, že si to uvědomuji. A mám důvěru v sebe, že to již dokážu měnit…..

 

Samozřejmě že tomu napomůže i tělesné cvičení, přirozené, jemné, energetické cvičení bez důrazu na výkon, sílu, soutěžení… také vědomé dýchání, procházky přírodou při kterých si budeme uvědomovat svobodu prostoru kolem sebe, prociťovat vděčnost za vše krásné, co můžeme vnímat…

 

tak hodně radosti na cestě SVOBODY!!!

 

..další příspěvky na toto téma budou následovat…