Duha symbol mostů, spojování, obohacování….

 

Vždy, když se objeví duha, dostáváme zprávu, že máme přemýšlet o tom, jak rozvíjet spolupráci, sounáležitost, souznění… duha je symbole mostu, přemostění, je symbolem jednoty hmotného a nehmotného, spojuje břeh lidí s  břehem andělů….

Snad každý, když uvidí duhu, se potěší, děti vykřiknou radostí, i bručounovi se alepsoň na chvilku zlepší nálada…

Duha na obloze se objevuje když současně svítí Sluníčko a prší… zdánlivé protiklady se potkají a výsledkem je nádherný jev – duha!

Duda nám říká i to, že co je odlišné, zdánlivě v protikladu, nemusí být vždy nepřátelské, nemusí být v opozici, ale může se spojit a vznikne něco nového, neobvyklého, zajímavého… a tak je to i v našich životech, ale je dobré nezapomínat na to, že pokud má někdo jiný názor, nebo postoj než já,  musí být mým nepřítelem, ale můžeme se třeba o našich rozdílných názorech, postojích pohovořit, snažit se je pochopit a na základě toho se obohacovat, rozvíjet….

Duhu můžeme používat i při relaxování, její vizualicí se zklidníme, uvolníme, vyrovnáme….