Andělské cvičení pro dnešní den: učíme se s Láskou říkat ANO a s Láskou říkat NE….

Andělské cvičení na dnešní den:

učme se s Láskou říkat ANO a s Láskou říkat NE….. dokázat vycítit a pochopit, že v některých situacích je nejlepší a nejprospěšnější říci ANO…. a v jiných NE… je klíčem k bezkofliktnímu životu… tedy především tím vyřešíme problém s vnitřním konfliktem, s konfliktem uvnitř nás, kdy vlastně často říkáme a konáme ne svobodně, ale ze strachu a pod tlakem, a tím si vytváříme vnitřní rozpor a ten nám odebírá energii a nemůžeme se cítit dobře, prostě to nejde…. učit se žít svobodně je dlouhá cesta, protože od dětství jsme vychováváni k nesvobodě… a to s sebou přináší vlastně odpor k těm druhým, protože nevědomě se snažíme uspokojit je a ne sebe a to Lásku ničí…. tedy krásný den a láskyplným ANO a láskyplným NE! Aloha!!!