Příběh o zelí… příklad jak postoje ovlivňují naši spokojenost, naše štěstí.

Naše spokojenost se odvíjí od našich postojů k tomu, co prožíváme… vždy máme svobodnou volbu, jaké zaujmeme postoje k tomu, co se nám děje…

malý příběh: muž miluje šťávu z kysaného zelí…. připravoval segedin, tak zelí vymačkal a šťávu do dal skleničky samozřejmě bez víčka…..že si ji během dne vypije….

Druhý den ráno jsem otevřela ledničku, sáhla pro jogurt a najednou cítím, že mám mokré nohavice, i ponožky, zostřím zrak a vidím, že do lednice a také z lednice se vylila šťáva ze zelí…. a pěkně „voněla“….v první chvíli emoce zlosti, vzteku… stačil jeden výdech a začala jsem se smát, vlastně ne smát se, ale řehtat se na celé kolo….. nádherná situace… zase možnost praktikovat bdělost, učit se nakládat s emocemi, měnit postoje….. tak jsem se smála a smála a utírala tu šťávu od zelí….

Měla jsem volbu, jaký postoj k té situaci zaujmu, mohla jsem se nechat strhnout zlostí, vztekem… na muže, na zelí, na sebe… a co by mi to přineslo… jen ztrátu energie skrze negativní pocity, zkazilo by mi to náladu možná na celý den, mohlo dojít i ke konfliktu s mužem, k výčitkám….. nebo praktikovat bdělost a díky tomu změnit postoj, celou situaci zlehčit, zasmát se tomu, tím naopak energii získat, zůstat dobře naladěna a ještě jednou se tomu zasmát, když jsem to odpoledne líčila muži… a smál se i on….opravdu jde o postoje….