Jaký asi bude rok 2015

Rok 2015 bude rok velice zajímavý, přinese nám velké šance, a také zkoušky. Předchozí rok nás směřoval k tomu, abychom poznávali řád a učili se ho žít. Podle toho, jak jsme toto dokázali prožívat v roce 2014, bude se odvíjet náš rok 2015.

Pokud jsme řád začali poznávat, chápat a snažili se ho prakticky uplatňovat v denním životě, bude tato tendence v roce 2015 pokračovat a pokud po této cestě půjdeme, bude se nám všeobecně dařit. Pokud jsme ale řád v minulém roce ignorovali, dokonce vědomě porušovali, bude nás rok letošní skrze silné podněty k tomuto tlačit… když tomu budeme odporovat, bude náš život plný konfliktů, nezdarů, potíží… ne jako trest, ale jako informce, kterou máme pochopit….a umět využívat….

Pokud budeme rozeznávat podstatné a nepodstatné, pokud budeme řešit především to, co nám náleží, tedy sami sebe a ne ty druhé, pokud se budeme učit upřímnosti a otevřenosti vůči sobě, přinese nám to svobodu a budeme se cítit dobře, nebudeme vytvářet nezdravé vztahy, ale vztahy rovnocenné a láskyplné. Tento rok také bude od nás požadovat poznávat správnou míru ve všech oblastech oblastech života a také podle toho žít.

Celkově rok 2015 je jakýmsi nástupním můstkem k roku 2016, který bude rokem plným projevování se zákona příčiny a následku.

 

Přeji Vám, aby se Vám dařilo zkoušky a lekce, které nám život přináší prožívat odvážně a nadšeně, neboť jsou cestou ke štěstí a spokojenosti!!!! Aloha!!!