AŤ žijí prázdniny!!!

..tak nám začaly prázdniny!!! I

když nejsme již školou povinní, energie prázdnin je silná pro každého, kdo alespoň jedny jedinné kdy zažil… energií prázdnin je prázdno, volno, od běžného rutinního nastavení do povinností, plnění úkolů, čekání na ohodnocení zvnějšku…. prázdniny nám přinášejí možnost vyprázdnit se od zbytečných nánosů, vyprázdnit mysl. tedy ji otevřít informacím přicházejícím …jinak, svobodněji, tvořivěji… prázdniny nám nabízejí možnost více pobývat v přírodě, užívat si jí, přemís´tovat se na místa, na která se v běžném roce nedostaneme.. a nemusejí to bý místa zeměpisně moc vzdálená a zdánlivě exotická… prázdniny jsou časově delší, než je dovolená… proč, protože ještě pořád v našem zmateném světě působí určité přirozené principy veice silně: například to, že dítě je ve své podstatě svobodnější než dospělí… proto prázdniny jsou delší než dovolená… dovolenou si musíme odpracovat, tedy předem… než nám na ni vznikne nárok… dovoleno usi obvykle rozdělujeme na kratší úseky v průběhu roku… prázdniny jsou vcelku celé dva měsíce. I když jsme již dospělí a prázdniny oficiálně již nejsou pro nás, můžeme jejich energii stále využívat třeba tím, že si během prázdnin uděláme více času na relaxování, na meditování, na hraní, tvoření pobývání v přírodě…. ať žijí prázdniny! Aloha!!!