Rituál na posílení energií v ložnici….

Nyní je období, kdy energie listnatých stromů je velice silná svěžestí, listy jsou mladé, svěže zelené, vitální energií a jejím prouděním „nabité“.

Můžeme to využít k posílení a vyrovnání energií v místnostech, kde spíme – v ložnicích….

Stačí při procházce lesem potkat tři stromy: dub, habr a jeřabinu…

Dub a jeho energie:

Dodává nám sílu a harmonii po delší nemoci, povzbuzuje náš krevní oběh. Kdo „čerpá“ s dubu, bude také ovládat lépe své soustředění. Slouží nám jako zdroj životní energie. Strom, který bez kompromisu předává zdraví a sílu. Utváří v nás rozhodnost a jeho vlastní energii nám vlévá přímo do našeho myšlení. Poskytuje ochranu malým a slabým lidem. Pomůže Vám stát se sám ( sama ) sebou v případě, že prožíváte zoufalství nebo malomyslnost. Rozvíjí odvahu. Jeho energie je tak silná, že se nedá pokořit, pouze ji používat. Dub vám může pomoci s řešením vašich problémů. Též nám poskytuje oporu, když my sami jsme oporou pro druhé.

Odpradávna jsou duby stromy, které jsou považované za posvátné. Dub je symbolem síly, mohutnosti a dlouhověkosti. Slované zasvěcovali vybrané duby pohanskému bohu – Perunovi, bohu hromu a blesku. I staří Řekové duby používali na věštění. Ze šumění jejich listů četli „božská sdělení“. Také zasvěcovali dub Apollónovi, bohu Slunce, vědy a umění. Římané zase byli přesvědčeni, že „muži vzešli z dubu“, a v jejich kultuře byl věnec z listů a větviček vyznamenáním za odvahu. Hebrejský národ měl tradici zasvěcování dubu Jehovovi, protože Abrahám ho ukryl s dvěma anděly pod jeho větvemi. Též mnoho svatých mužů využívaly pohostinnosti dubu. Bydleli a meditovali v jejich vykotlaných kmenech.
Habr a jeho energie:

 Pomáhá vytvářet si  smysl pro čest, velkorysost a odpouštění. Harmonizuje vynášení soudů, a reguluje fanatismus. Jestliže máte sklony k sebevraždám, nebo vás takové myšlenky někdy přepadaly, používejte hojně energii habru. Pomůže vám vyrovnat tento nezdravý extrém svou harmonizační energií, která vytváří v člověku úctu k životu. Je stromem, který má energii na duševní únavu, a je skvělý, když trpíte syndromem„pondělního rána“. Dodává sílu při strachu z úkolů, které vás ten denčekají, a když si myslíte, že bez ranní kávy to nezvládáte, probouzí důvěru v sama sebe, ve svou energii a schopnosti. Energie Vám dodá sílu vydržet. Jeho energie je spravedlivá a tudíž rozvíjí dobré chápání souvislostí, napomáhá k toleranci, a překonat všechny nesnáze, které máte.

Jeřabina a její eneegie:

Energie jeřabiny vám pomůže posílit sílu vůle a sebevědomí. V případě, že jste na něčem závislí, pomůže vám se z této závislosti vymanit. Jeřáb je označován jako strom šamanů, a kdo ho používá, může snadno navázat kontakt s duchy. Dokáže také ochraňovat před zlými kouzly. Její energie vám přinese štěstí
Jeřáb obecný je zdrojem vitamínu C, má mírně projímavé a močopudné účinky. V lidovém léčitelství se používá při poruchách štítné žlázy, při zvýšeném krevním tlaku, jako vhodný pomocný detoxikační prostředek na podporu jaterních a ledvinových funkcí , zlepšuje metabolismus, tlumí bolestivost, je vhodný pro diabetiky, používá se také jako prostředek snižující vysoký krevní tlak, při sklerotických obtížích a při poruchách štítné žlázy.

 

Když některý z těchto stromů potkáme, přijdeme k němu a sdělíme mu, že mu budeme vděčni, když nám daruje jednu větvičku, nemusí být vůbec velká, to nehraje roli. On nám pravděpodobně větvičku daruje a my ji šetrně ulomíme, nebo pépe uřízneme, stromu poděkujeme a můžeme jít potkat další t těchto tří stromů…

Všechny tři větvičky potom dáme k sobě, jemně svážeme bílým provázkem nebo lýkem.

Potom půjdeme provést rituál do těch místností, kde spáváme my a  někdo z našich blízkých …. nejprve půjdeme postupně do všech čtyř rohů. v každém rohu udělám větvičkami 3 ležaté a 3 svislé osmičky a vyslovíme, nebo  pomyslíme při tom  “ Kéž se teď uvádějí do souladu v tomto rohu této místnosti“….

Když budeme mít vyrovnané všechny rohy, půjdeme zhruba do středu místnosti a otáčeje se doprava postupně opíšeme kruh tělem, čelem ven z kruhu a přitom uděláme 9 svislých osmiček. Potom se budeme otáčet doleva a uděláme přitom 9 ležatých osmiček. přitom pociťujeme vděk…

Když toto doděláme, ukončíme rituál požehnáním této místonosti: stačí říci nebo pomyslet: “ žehnám této místnosti, kde mohu já… moji blízcí / pokud budete v místnosti kde spí někdo jiný…dítě…/ odpočívat spánkem, děkuji.  ÓM, nebo Amen, nebo Aloha…..