11.9.2013

Každý den má určitou energii danou také čísly v datu tohoto dne, ale nejen tu, přijímá i energii událostí, které se ten den staly a toho, co jim většina lidí přisuzuje, jak je hodnotí, co pociťuje…

Den s datem 11.9. od určité doby v sobě nese silnou energii strachu, ohrožení a destrukce…. tato energie je v silovém poli tohoto dne, protože hodně lidí přijalo určité hodnocení událostí, které se staly.

Není vůbec náhoda, že právě před tímto datem proběhly informace o možných řešeních silou, destrukcí. Tyto informace ovlivňují většinu lidí ať již vědomě či nevědomě. Když lidé pociťují strach, ohrožení, mají myšlenky, které s těmito pocity souvisí, zesiluje to možnost, že se podobné události, které se dne tohoto data staly, v určité formě zopakují.

My všichni můžeme tomuto zabránit tím, že v tyto dny budeme v sobě posilovat důvěru v život, důvěru v řešení nenásilná, v řešení nekonfrontační.

Můžeme tomuto datu posílit energii původní: Já, nyní v Lásce a Svobodě v souladu s Vyšším Řádem vytvářím Harmonii pro sebe a pro druhé.

Aloha!!!