Energie dne 6.9. 2013

Den 6.9. 2013 má velmi zajímavou energii. Z hlediska energie čísel v datu, když se na první dvě čísla podíváme, uvidíme, že 6 je otočená 9 a 9 je otočená 6… 6 přináší vždy něco co je nám dáno, co musíme prožít, zakusit, řešit, 9 přináší ukončení, širší rozměr našeho bytí, něco jak Amen – tak býti má, tak dáno jest, i dokonáno jest.

Proto tento den můžeme zažít situace, které jsou být nějak mezní pro náš rozvoj, může dojít k vyřešení nějakého problému, nebo nám může něco takzvaně docvaknout, ovšem, pokud se nebudeme řídit jen vlastním prospěchem, pokud nebudeme egoističtí, ale pokud budeme přistupovat k řešení v rámci Vyššího řádu, pokud budeme zachovávat Zákony přírody, Vesmíru:

Připomenu je:

Základním zákone je harmonie

Zákon synergie, neboliv vzájemného působení.

Jak nahoře tak dole a naopak. neboli vše souvisí se vším.

Co nechceš aby ti dělali jiní, nedělej ty jim

Každá příčina má svůj následek.

Jediné co skutečně prožíváš je přítomný okamžik. Minulost nezměníš, budoucnost teprve přijde.

 

Je vhodné tento den odlehčit stravu, dobře pít, abychom byli citliví na vnímavý a naše myšlenky i činy byly potom v souladu se zákony přírody a veškerenstva.

Vhodně je dnes udělat očistu mentální a emocionální, je doba výborná pro přijetí své minulosti, odpuštění a posilování vlastního vděku a naděje.

Aloha!!!