Andělské cvičení pro dnešní den: porozuměj svému strachu, svým obavám….

Strach a obavy jsou téměř stále přítomny v našem životě. nezbavíme se jich tím, že je budeme potlačovat, nemá význam ani jim podléhat.

 Jak s nimi nakládat? Když pocítím strach, přijde obava, mohu se pokusit porozumět co jej ve mě vyvolalo, většinou je to nějaká stará zkušenost…. naše zkušenosti se nezapisují jen do paměti, do podvědomí, zapisují se i do paměti našeho těla, do buněk….a potom tam žijí a když se dostaneme do situace, která nějak vibruje s tou starou, kterou jsme prožili ve strachu, v obavách, objeví se v přítomnosti a opět nás strach uchvátí, obava naskočí.

 Co dělat?

Nejlépe je se pozastavit, zklidnit se třeba tím, že budu chvilku jen sledovat vlastní dech, po chvíli mohu poprosit sama sebe, aby strach, obava odešel, zaměřím se na to, že vědomě v sobě podpořím pocit důvěry, že každá situace má řešení, důvěry v to, že situaci vyřeším.

Mohu použít i mantru: „Přijímám svůj strach, přijímám svoje obavy, posiluji svoji důvěru v sebe, posiluji svoji důvěru v Život.“

A samozřejmě použiji vlastní rozum, začnu hladat východiska z dané situace, začnu hledat řešení. Někdy je nejlepším řešením přístup Tao – neřešit, nečinit, počkat, co se bude dít…..často řešení přijde samo, když nechám prostor pro jeho příchod volný….