Poselství Dejvá Li 30.1.2013

Poselství světelného průvodce Dejvá Li  30.1.2013

 

Milování,

 

Vaše fyzické zdraví je veliký dar, který můžete dávat sami sobě.

To jak se cítíte po těle je odrazem toho, jaké máte myšlenky a emoce. Je mnoho myšlenek, které jste schopni zaznamenat, je ale daleko více myšlenek, které Vaší myslí probíhají a Vy je nezaznamenáváte, nejste si jich vědomi. Pávě ty myšlenky, které Vaše mysl sama vytváří mohou být zdrojem Vašeho celkového oslabení, tedy i oslabení na úrovni fyzického zdraví.

Když je člověk relativně fyzicky zdravý, většinou si to ani neuvědomuje, prostě to tak je…. Když ale jeho fyzické zdraví začne oslabovat, projevují se nemoci, bolesti, zdravotní problémy, tehdy si to člověk uvědomuje a většinou na to reaguje negativně.

Je přirozené, že nikdo si nepřeje být fyzicky oslabený, nemocný, prožívat bolest. Ale když na takový stav organizmu reagujete negativními myšlenkami, odporem, snahou příznaky tohoto oslabení potlačit, ještě více tím své tělo oslabujete.

Mnohdy se Vám celkem rychle podaří prostřednictvím nějakých preparátů či zákroků projev oslabení potlačit. Ale to neznamená, že jste vyléčeni, že se porušená rovnováha vyrovnala. A oslabení je skryto, časem se ale projeví v jiné nemoci, bolesti či problému. Možná si to nedáte do souvislosti a považujete jednotlivé nemoci, bolesti či problémy za spolu nesouvisející. Hledíte na ně jako na samostatné události. Není tomu tak.

Tak jako vše, co prožijete se ukládá ve Vašem podvědomí, tak se to ukládá i v paměti Vašich buněk. Vaše buňky jste vlastně Vy na fyzické úrovni. V buňce uložená informace nemoci, bolesti či problému je projevem nevyrovnanosti v tocích životních energií ve Vás. Vyrovnat tuto nerovnováhu můžete tím, že nemoc, bolest či problém přijmete, pochopíte, že je informací o Vašem nevyváženém energetickém systému a tuto nerovnováhu začnete vylaďovat. Nejprve tím, že dáte tělu možnost odpočinku, postupnému, nebudete spěchat na to, aby projevy na fyzické úrovni zmizely, ale budete po všech stránkách vyrovnávat energetickou nerovnováhu. Například používáním bylin, dostatečným přísunem pramenité vody, odlehčíte tělu  půstem, nebo hladovkou, dechovými cvičeními, nebudete se na svoji nemoc nebo bolest zlobit, zlobíte se vlastně sami sebe… budete odpočívat a při tom odpočívání třeba sledovat toky vlastních myšlenek…možná objevíte s údivem, jaké myšlenky mnohdy máte: myšlenky plné strachu, obav, zklamání, křivd, vin, nedůvěry v sebe, v druhé, v život, myšlenky plné kritiky a sebekritiky…. Tyto myšlenky právě oslabují Vaši energetickou rovnováhu, která se časem projevuje jako zdravotní oslabení.

Můžete se učit vnímat občas své myšlenky, a pokud objevíte myšlenky oslabující, nepopírejte je, prostě je přijměte a začněte je měnit v myšlenky plné důvěry, sebedůvěry, naděje, vděčnosti, …tím se bude Váš energetický potenciál vyrovnávat a tím se bude i Vaše fyzické tělo uzdravovat….

Učte se přebírat zodpovědnost za vlastní život, učte se děkovat za zdánlivě obyčejné věci a události, učte se žít v přítomném okamžiku, učte se radovat z maličkostí a učte se žít v naději a důvěře v budoucnost. Učte se nekritizovat sebe ani druhé, učte se  být aktivní a také odpočívat: tělem i myslí….Život je střídáním činění a nečinění, aktivity a pasivity, učte se rozeznávat, kdy je třeba činit a kdy je lepší nečinit, učte se hodnotit stejně aktivitu i pasivitu, tím budete posilovat rovnováhu ve vlastní mysli, těle a celém životě.

S Láskou Dejvá Li