Andělské cvičení na dnešní den: jednoduchá meditace

Tuto meditaci můžeme provést kdykoliv během dne, ráno, když den začíná, večer, když jdeme ulehnout…. trvá pár minut a má výborný vliv na zklidnění mysli, pocitů, uvolnění těla….

Základní pozice je vzpřímený sed… můžeme sedět na židly, nebo na zemi na patách či zkřižmo… tak, aby to pro nás bylo pohodlné… páteř napřímíme, lehce vychýlíme dopředu, bradu maličko přitáhneme dolů, ruce pokrčíme v loktech, dlaně opřeme o sebe a přiložíme na prsní kost..dbáme, aby ramena byla uvolněná.

Zrak rozostříme, několik sedund vnímáme pouze vlstní dech. Potom se zhluboka nadechneme a procítíme oblast kolem prsní kosti, s výdechem pociťujeme, jak z oblasti kolem prsní kosti rozšiřuje pocit volnosti paprskovitě do celého těla. Při dalším nádechu si v duchu řekneme: „Jsem důvěra“ a vydechneme, při dalším nádechu si v duchu řekneme: “ Jsem zdraví“ a vydechneme, při dalším nádechu si v duchu řekneme:“ Jsem štěstí“…..potom zvolna uvolníme ruce i meditační pozici a pomalu se rozhýbeme, nebo ulehneme ke spánku, pokud meditaci děláme večer.