Partnerství…malá úvaha a testík

Jak prožíváme partnerské vztahy velmi ovlivňuje celkový náš stav nejen psychický, ale také fazický a energetický. Jako lidské plémě vstupujeme do partneských vztahů často proto, že předpokládáme, že splní nějaká naše očekávání, některé naše potřeby nebo přání. Potřebujeme nějaké zázemí, oporu a to čekáme, že splní partner. Na druhé straně máme potřebu o někoho pečovat, někomu vyjadřovat své city, hledáme lidské teplo, něhu….

Podle mých zkušeností vztah obsahuje tři úrovně: 1. intimita…..vzájemné sdílení citů, lidského tepla….

2. vášeň…… fyzická touha, sex

3. závazek, neboli rozhodnutí….. vědomé rozhodnutí s někým sdílet některé situace, také je společně řešit, převzít na sebe zodpovědnost za společné věci jako je domov, hospodaření, vzájemná podpora a pomoc

 

Pro pobavení i zamyšlení zde uvádím malou tabulku, kde si můžete ověřit, jak třeba vy vztah prožívánte, nebo jaký byste si přáli

 

vztah bez lásky………………..chybí intimita, chybí vášeň, je pouze na základě rozhodnutí

vztah platonický…………….je pouze intimita, chybí vášeň, chybí rozhodnutí

romantická láska…………..je intimita, je vášeň, chybí rozhodnutí

pošetilá láska………………..chybí intimita, chybí rozhodnutí, je pouze vášeň

úplná láska…………………..je intimita, je vášeň, je rozhodnutí

 

Abychom mohli žít plnohodnotný vztah, úplnou lásku, musíme nejprve objevit vztah sami k sobě, zbavit se očekávání, strachů, předávání zodpovědnosti ze vlastní život na někoho druhého, také se zbavit přebírání zodpovědnosti za druhé, naučit se žít svobodně, v rovnosti, laskavě……dá to dosti práce, ale je to možné…..