Andělské cvičení pro dnešní den

Pomocí dalajlamovy mantry můžeme rozvíjet své soucítění, osmou čakru a život v Lásce:

“ Dokud jsou tu oblaka, dokud jsou tu ptáci, dokud jsou tu cítící bytosti, kéž mám dost sil pomáhat umenšovat jejich utrpení. Óm.“

……. v praxi to znamená nejprve se prostřednictvím pociťování a uvědomování vděku za běžné maličkosti v denním životě / dýchám, probudil jsem se, pohybuji se, mám co jíst, co pít, mám kde složit hlavu, mám čas, kterým disponuji, mám blízké lidi, prožívám zkušenosti…..vnímám barvy, vůně, chuťě, chlad, teplo…../ se sám učit neprožívat utrpení způsobené: strachem, očekáváním, zklamáním, potřebou věci a děje mít pod kontrolou, lpěním, závislostmi na lidech, věcech, úspěchu…a potom, když já netrpím, mohu pomáhat druhým zmenšovat jejich utrpení… bez manipulace, bez přesvědčování… jen tím, že já jsem vyrovnaný, v Lásce, ve vděku…. oni to ze mě ucítí a již tím jim pomáhám aniž bych zasahoval do jejich života, který je jen jejich…