Květen měsíc lásky

Měsíc květen sotva začal a obecně se mu říká měsíc lásky!

Láska je základní hybnou silou života, bez lásky by život nebyl.

Bez lásky se žije velice těžce, lásku nám nemůže nic nahradit!

Všichni toužíme po lásce, jen ji často mylně hledáme někde mimo sebe!

A venku, u druhých lásku nenajdeme!

Lásku můžeme nalézt pouze v sobě, ve svém srdci!

Když začneme lásku objevovat ve svém srdci, začneme ji cítít, můžeme ji potom prožívat i s ostatními!

Jak lásku ve svém srdci objevovat, jak se jí dotknout?

Musíme se učit lásku cítit!

Když se ponoříme do svého srdce, zbavíme se všech myšlenek, přestaneme usilovat, pocítíme vděk za vlastní dech, za vlastní život, lásku začneme pociťovat!

Abychom se lásku učili cítit a prožívat, můžeme tomu věnovat zlomek času, který máme k dispozici!

Zkusme v měsíci květnu, v měsíci lásky každý den si uvědomit 3 věci, 3 prožitky, za které můžeme být vděční!

Je to takové malé cvičení:

Uvědomím si  například vděk za to, že dýchám, poděkuji:

 „Děkuji za dar dýchání, děkuji sobě, děkuji prozřetelnosti, děkuji za to, že za to pociťuji vděk.“

Uvidíte, že toho, zač můžeme být vděční, je mnoho a když si to začneme uvědomovat a dělat toto cvičení, náš život se začne jako zázrakem měnit!

Děkuji za dar této výzvy sobě, prozřetelnosti, děkuji, že to pociťuji vděk!

Děkuji za dar možnosti podělit se o toto sdělení s ostatními sobě, prozřetelnosti, za to, že za to pociťuji vděk!

Přeji všem, aby letošní měsíc květen byl skutečně měsícem lásky!!