Jak vnímat své nemoci – rýma v dutinách a ucpaný nos

Když nás postihne rýma a ještě ke všemu máme ucpaný nos, brání nám to dýchat, hučí nám v hlavě, celkově se cítíme mizerně…. to nám naše tělo naznačuje, že vědomí naší hodnoty je velice nízké, že již dlouho děláme spoustu věcí kvůli druhým a ne kvůli sobě, že se snažíme, aby nás druzí akceptovali a miklovali, ale někde hluboko cítíme, že to je špatně.

Jak nás může někdo akceptovat, když my sami sebe neakceptujeme? Jak nás může někdo milovat, když mi se nemáme rádi?

Měli bychom příznakům poděkovat, přijmout je, projevit se vůči svému tělu láskyplně – dát mu klid a péči a zároveň si uvědomovat, jak jsme k sobě přistupovali a učit se to měnit! Učit se přijímat bez výhrad, učit se pociťovata uspokojovat své potřeby, nezavděčovat se ostatním, ale žít svobodně, v rovnosti a bez pokrytectví!