Projevování vděčnosti za život na této Zemi

V současné době nastoupilo nové jaro, nový počátek, období nových zrození. Současně s tím doznívá to, co se událo v období konce zimy, temnoty, zániku… v médiích můžeme zaznamenávat různé zprávy o hrozícím nebezpečí , které v podobě radiace může zasáhnout i naše oblasti. Myslím si a cítím, že pokud podlehneme strachu a začneme se chovat panicky, jen nám to uškodí. Strach a stres ničí naše zdraví, oslabuje obranyschopnost organizmu a k ničemu užitečnému nevede. Země, na které žijeme je jeden velký organizmus a tak jakékoli poškození její jediné malé části je vlastně poškozením jí celé. A protože my jsme se Zemí spjati na té nejpodtastnější úrovni, jsme vlastně poškozeni také, i když to přímo většinou nejsme schopni vnímat. Proto nejvíce pomůžeme sami sobě, když budeme pociťovat sounáležitost se vším bytím projeveným v jakékoliv formě a zároveň se budeme láskyplně chovat. Nejen sami k sobě a k ostatním lidem, ale ke všemu projevenému bytí: ke zvířatům, rostlinám, vodám, lukám, lesům, polím, horám i nížinám, městům i venkovu, k oblakům, hvězdám, Slunci, vzduchu, který dýcháme. A budeme tomu všemu děkovat a žehnat. Největší síla, která může pomoci překonat následky toho, co se událo Japonsku je naše láskyplné každodenní prožívání života! Pociťujme vděčnost za každý doušek vody, za každý pokrm, za vše co nám Země dává, žehnejme tomu a to již má podstaný vliv na samotnou změnu kvality, na uzdravování v širším smyslu slova. Místo strachu pociťujme lásku a vděčnost a příroda se bude léčit a my s ní, ať už je to kdekoliv na této planetě, vzdálenost nehraje roli! Může nám v tom pomoci i tato mantra:

Děkuji za svůj život, děkuji za vše co mi Země poskytuje, přeji Zemi ať je zdravá a já  i všechny bytosti s ní!

Toto sdělení bylo napsáno za vedení světelného průvodce Dejvá Li, moc jí za to děkuji!