Andělské cvičení na dnešní den – sebepřijetí

Přijmout sám sebe se všemi svými chybami, nedostatky, traumaty a strachy je východiskem k tomu, aby se náš život začal měnit k lepšímu po všech stránkách. Můžeme k tomu přispět jednoduchým cvičením.

V klidu se posadíme, uděláme několik výdechů ústy, zavřeme oči a v duchu proneseme: Přestože mám chyby, nedostatky, strachy, bolesti a traumata, přijímám se bez výhrad. Mám se rád. Chvilku setrváme v klidu. Můžeme to udělat kdykoliv a kdekoliv, vždy nám to prospěje.