Poselství světelného průvodce Dejvá Li 15.2.2011

 

Moji milovaní,

 

Přišlo nyní období, kdy je potřebné dořešit staré záležitosti, ukončit věci, které mají být ukončené, opustit to, co vás omezuje zbavit, se zbytečných zátěží z minulosti, uzdravit vše nemocné co v sobě máte.

To vše  dělejte s vědomím, že se to děje pro vaše dobro, pro váš růst, pro váš život v radosti a lásce.

Buďte bdělí a rozeznávejte situace a příležitosti, které se vám nyní nabízí.

Nenechte se oslabit strachem, pochybnostmi a  malověrností.

Možná se vám v životě objevují lidé z minulosti, možná se vám nabízí znovu otevřít a přehodnotit některé staré záležitosti, možná vás to táhne někam jinam než byste čekali.

Snad tomu zatím nerozumíte, snad vás to uvádí v nejistotu, ale věřte, že je to tak správně.

Nastal čas začít nahlížet na děje a události  v životě ze zcela nového úhlu, hledat úplně nová neobvyklá řešení.

Je konec doby, kdy se dalo jít životem s pohledem upřeným úzkým průzorem.

Jste připraveni skutečně otevřít oči a začít se dívat kolem sebe, ale hledět i dovnitř do svého srdce a zde nacházet odpovědi a řešení.

Doba, kdy jste se životem ploužili pod tíhou povinností, zákazů a příkazů je pryč.

Jste zcela svobodní, máte nekonečné možnosti a je jen na vás, zda to využijete.

Udělejte to prosím, přinese to prospěch vám samotným i ostatním!

Probouzejte se ráno s vědomím toho, že každé vaše probuzení je darem. Prožívejte každý den tak, jako by to byl jediný den, který máte k dispozici.

Usínejte s úsměvem na tváři a s pocitem vděku za prožitý den.

Přejte sobě i všem sebepoznání, víru a naději.

 

S láskou Dejvá Li