Andělské cvičení pro dnešní den: houpání

Všimli jste si někdy, že se malé děti často jen tak houpou? Nestojí nehybně jako dospělí, ale v postoji se pohupují. Toto pohupování je velice prospěšné a příjemné. To jen my dospělí, jsme zapoměli na spoustu přijemných prožitků, které jsme si dokázali užívat v dětství. Můžeme se k nim ale kdykoliv vrátit, záleží jen na naší chuti to vyzkoušet.

Dnes se budeme tedy houpat ve stoji. Postavíme se, trochu se rozkročíme, na šířku naší pánve. Lehce pokrčíme kolena, váhu přeneseme do středu chodidel, povolíme kyčle a pravidelným přenášením váhy z jedné nohy na druhou se pohupujeme ze strany na stanu. Ruce necháme volně viset podél těla a uvolníme vědomě i obličejové svaly a jazyk lehce opřeme o vrchní patro.

Příjemné houpání!!!