Mystérium zatmění Slunce 4.1.2011 a jak jej využít

Zatmění Slunce i Měsíce patří k nejmysterióznějším nebeským úkazům, které fascinují lidstvo odnepaměti.  K částečnému zatmění Slunce dojde v našich končinách v úterý 4.1.2011 dopoledne a bude jedno z největších až do roku 2026. Velký mystický význam jim přikládaly snad všechny velké civilizace starověku. Tyto úkazy jsou nejrůznějšími alegoriemi zaznamenány v desítkách legend od dálného Orientu po evropský kontinet, ali v Africe a Americe. Vzácná, úplná zatmění Slunce se nám pak dochovala v podobě symbolů Černého slunce.

Zatmění, částečná i úplná, byla v tradičních naukách vždy spojována s velkou duchovní změnou, související s procesem štěpení a očišťování. Působení zatmění na lidskou psychiku, ale i chování zvířat a přírodní procesy, je totiž (a to zejména u úplných zatmění) mnohem intenzivnější, než by se u „pouhého krátkodobého úbytku světla“ dalo očekávat. Podle mnoha mystických škol minulosti dochází při zatmění ke štěpení a očišťování duší a stejnému procesu i ve vyšších, duchovních sférách. V duchovních světech se tak oddělují „špatné“ vlastnosti od „dobrých“ a potom začínají samostatně působit na pozemské dění. Snad právě proto považovali starověcí astrologové zatmění spíše za špatná znamení a předzvěsti možných katastrof. Každý proces štěpení je nicméně v okultismu považován za užitečný, a tak lze zatmění také spolu s moderními výklady považovat také za příležitost k duchovní očistě, odvržení temnoty a začátku nového života.

Jistě stojí za povšimnutí, že k zatmění Slunce dochází tak brzy po začátku nového roku. Roku 2011. Je to pro nás upozornění, že se skutečně máme zabývat tím, že budeme hledat co temného, nečistého, zraňujícícho v sobě ještě máme a zbavovat se toho, aby v nás bylo dost prostoru pro lásku, radost a světlo. K tomu nám může pomoci meditace. Můžeme v době kolem zatmění Slunce meditovat právě na sluneční světlo, které prozařuje prostor kolem nás i v nás.

 Můžeme úterý věnovat tomu, že se postíme, že se zamyslíme nad tím, co temného v sobě máme, přijmeme to a necháme to odejít.

Středu můžeme využít naopak k tomu, abychom se naplnili světlem na všech úrovních: na úrovni mysli, srdce i těla meditací,  modlitbou či odříkáváním manter,očistnou koupelí v himálajské soli, omyli se solným mýdlem, dali si saunu a projevili vděčnost za dar života.