Andělské cvičení pro dnešní den – zahřívání ledvin

Ledviny jsou orgán, který čistí krev, krev je sídlem vitální  životní síly. Pokud je naše krev nečistá, ani životní energie, která v nás proudí není dostatečně čistá, silná. Problémy s ledvinami nám ukazují, že nadokážeme žít hezky mezilidské vztahy, že máme cosi v našem myšlení, byť i nevědomě nečistého. Proto je práce s ledvinami velmi důležitá. Můžeme aktivovat své ledviny tímto jednoduchým cvičením:

V klidu se posadíme, provedeme několik nádechů a výdechů, můžeme zavřít oči a třením si zjemníme a zahřejeme dlaně. Potom zahráté dlaně přiložíme dolů na záda, na úroveň ledvin. Setrváme tak chvíli a pomyslíme: „kéž dokážu žít vztahy v lásce a čistotě. Děkuji.“