Jaké energie nám přinese září 2010

Začátkem září budou doznívat energie, které přinesl srpen: zklidění, stabilizace, sdílení. Novoluní 8.9.2010 přinese opět léčivou energii uzdravování na všech úrovních pro ty, kteří ji budou chtít přijmout a využít například meditací, odlehčením stravy, pohybem a to opět spolu s ostatními.

Toto období zklidění přinese potom energie vedoucí nás k přehodnocování toho, jak žijeme ve vztazích, v pracovní oblasti, jak nakládáme se svým zdravím, se svým časem. Povede nás směrem k sebepoznání, k poznávání širších souvislostí našeho života a na základě tohoto poznávání k lepšímu prožívání života a situací, které nám přináší.

Uplněk 23.9.2010 přinese vyrovnávání mužské a ženské energie a jejich sjednocení. Přinese nám tedy prostor k lešímu prožívání ženství i mužství a zároveň partnerství. Přinese dále energie sdílení a sounáležitosti mezi lidmi, k tomu, abychom se učili žít ne, jako ohožená individualita, ale jako součást lidksého společenství založeného na vzájemném respektování, toleranci a podpoře .