Andělské cvičení na dnešní den: uvolnění krku a vrchní části zad

Při tomto cvičení sedíme nebo stojíme. Ruce volně visí podél těla, hlava vzpřímená, začneme při nádechu otáčet hlavu doprava, přitom zvedáme pravé rameno, potom s výdechem otáčíme hlavu zpět a rameno pouštíme dolů. Potom totéž uděláme na druhou stranu. Cviky opakujeme alespoň třikrát. Potom pomalu zakláníme hlavu, při tom máme uvolněnou čelist a lehce otevřená ústa. Nakonec spustíme bradu dolů