Využijme vánoční energie

Doba adventu, který předchází samotným Vánocům, přináší energii zklidnění, rozjímání o širších souvislostech našeho života, těšení se na příchod něčeho nového,…nové zvězti, abychom otevřeli svá srdce a směřovali ke světlu a lásce. V této době bychom se měli očistit od všeho nepotřebného, všeho, co nám brání přijímat světlo do svého života. A to po všech stránkách, po fyzické, tedy půst v jídle, střídmost,…. po stránce vědomí, tedy zamyslet se nad tím, kde v naší mysli je něco temného, co je potřeba vynést na světlo a zbavit se toho…a po stránce srdce, tedy hledat, kde máme rezervy v tom, abychom více žili v lásce.

Samotné období vánočních svátků nese energii sounáležitosti, vzájemné lásky a pomoci, sdílení společné radosti a projevování lásky všem blízkým i všem cítícím bytostem, které třeba vůbec neznáme, ale přesto všichni toužíme po lásce. Je to období, kdy se zmírňuje celkové napětí a lidé snáze nacházejí cestu k druhým, k odpuštění a pokoře. neměli bychom se ale k těmto hodnotám uchylovat pouze o vánocích, ale měli bychom je v sobě pěstovat a žít je po celý rok.

Před příchodem křesťanství byl největším svátkem zimní slunovrat 21.12., kdy se oslavovala narůstající síla Slunce a kdy se začíná prodlužovat den a zkracovat noc.

V období od 25.12 do 5.1. je období tak zvaných „chlupatých nocí“, kdy  těchto 12 dní představuje 12 měsíců v následujícím roce, kde bychom se měli v každém tomto dni zamyslet, jaké téma nám přinese, to bude i téma měsíce k tomuto dni náležejícímu v následujícícm roce. Tedy 25. 12 …. leden, 26.12…..únor a tak dále. Je to asi pro nás, žijící hektickým způsobem co nejvíce toho stihnout a zažít, velice náročné, pozastavit se a skutečně se takto na následující rok připravit. Ale stačí k tomu si každý tento den udělat pár minut času na zklidnění a rozjímání, potom stačí si zásadní myšlenky nebo témata zapsat a tak se připravit na prožití dalšího roku.Malá tabulka vložená do diáře nám může pomoci při prožívání věcí, které nám život přinese, třeba jen tím, že je snáze pochopíme a vyřešíme právě díky |“chlupatým nocím“. Náš život si vytváříme naší myslí, tak se ji učme vnímat a používat ku svému prospěchu.