Lao´c :Tao Te Ting, Kniha o Tao a ctnosti

Lao’c je považován za zakladatele filozofie taoismu v 5. století před naším letopočtem. Tao je cestou k vnitřní jednotě a životu v souladu. Zde je několik úryvků, které jsou velice inspirující:

zanechte svátosti, odložte učenost a prospěch lidu se stonásobí

zanechte zchytralosti, odhoďte ziskuchtivost a nebude zlodějů a banditů

moudrý jedná aniž zasahuje, poučuje aniž mluví, protože na ničem neulpívá, nic ho neopouští

vytvářet a nevlastnit, působit a nazáviset, být v čele a neovládat, to je tajemství ctnosti

nejvyšší dobro je jako voda, dobrotivě prospívá všemu, s nikým není ve sváru

co je neúplné, dojde úplnosti, co je křivé, bude narovnáno, co je  vyhloubené, bude naplněno, co je vetché, bude obnoveno

kdo málo žádá, obdrží mnoho, kdo žádá mnoho, sejde na scestí

kdo zná druhé, je chytrý, kdo zná sebe, je moudrý

kdo přemáhá druhé, je silný, kdo přemáhá sebe, je mocný