Dejme si dárek k letošním Vánocům

Přicházejí Vánoce roku 2009. Je to období, kdy se lidé obdarovávají. Dary, které, dáváme a dostáváme by měly být především takové, které nám přinesou trvalou radost, nejen okamžitou a pomíjivou radost z nové věci……. Ten největší dárek, který letos můžeme dostat je to, že využijeme energie, které tato doba přináší. 12.12.2009 je den vesmírného slunovratu: tento den se k nám navrací Slunce, nejen to , které vídáme na obloze, ale především Slunce, které sídlí v našem srdci a je zdrojem světla našeho života. Věnujme tento den tomu, abychom se zamysleli nad tím, co nám ještě brání, aby naše srdce trvale zářilo světlem a láskou. Pokusme se prozářit ta omezení, která v sobě nalezneme, aby nám nevytvářela hranice pro život v trvalé radosti. Stačí si nalézt chvilku o samotě a v klidu poprosit vlastní mysl, aby nás upozornila na to, co můžeme prosvítit a zaplavit to láskou a světlem. Potom procítíme oblast svého srdce, představíme si tam zářivé světlo a chvíli tak spočineme. Po chvilce poděkujeme a pocit světla si v sobě ponecháme. Stačí potom vždy, když pocítíme smutek, nedostatek sil, strach, vzpomenout si, že tyto emoce můžeme prozářit světlem, které máme v srdci a tím se těchto omezujících emocí zbavíme.

Nezapomeňme ani na dny těsně před Vánoci, 21. a 22. 12. 2009  bude opět období příhodné ještě  dodělat to, co se nám doposud nepodařilo v oblasti zbavování se stínů, starých emočních zranění, která nám činí omezení v radostném a zdravém prožívání života. Stačí si v těchto dnech udělat chvilku na sebe o samotě a opět se v klidu ponořit do svého nitra a poprosit si o informace o tom, co můžeme ještě prosvítit a potom zase pustit světlo do těch stínů v sobě, chvíli tak setrvat a poděkovat si. Pocit světla si udržovat po celé období Vánoc a pokud možno s tímto světlem vstoupit do roku 2010.

Světlo, které v sobě najdeme, pomůže prosvěcovat stíny i našich blízkých. Dejme sobě a svým milým tyto dárky, neodříkejme se radosti, zdraví, sounáležitosti. Využijme co nejvíce energii, kterou nám období Vánoc nabízí. Štěští a radost nosíme v sobě, stačí si to uvědomit a dovolit si to prožívat.