Saturn se přesouvá do Vah, co nám to přinese

V současné době se Planeta Saturn přesouvá do znamení Vah. Toto postavení potrvá i určitou dobu v příštím roce. Saturn je učitel, spolu s Vahami přináší “ povýšení“ ve smyslu nabytí vyšší hodnoty, pročištění. Proto přinese i pročišťování do našeho organizmu, pozor na ledviny a vaječníky. Bude třeba opravdu dbát na pitný režim. V mezilidských vztazích přinese také energii pročišťování, větší zodpovědnosti a opravdovosti.  Partnerství nabere vyšší energii jak u jednotlivců tak v celé společnosti.Pokud budeme žít v souladu s těmito tendencemi, bude se nám dařit. O to větší ale budou signály kdybychom jednali v nesouladu. Energie z vesmíru jsou velkými šancemi pokud je dokážeme využít.