Co nám radí hvězdy

Podle postavení hvězd bychom v tomto období měli přijmout odpovědnost za svůj život. Měli bychom si uvědomit, že ke zdraví nevede polykání prášků, ale změny našich postojů, změny myšlení a chování. Měli bychom i v oblasti zaměstnání docházet k tomu, že hlavním motivem naší práce bude především to, abychom svojí prací byli užiteční druhým a aby nás naplňovala , ne pouze finanční odměna. V oblasti financí bychom měli být uvážliví, měli bychom vynakládat peníze za skutečně potřebné a kvalitní věci, neměli bychom se zbytečně zadlužovat. Pokud si dokážeme správně nastavit priority, budeme žít v dostatku, klidu spokojenosti a zdraví.