Andělská pomoc

Cílem projektu Náš anděl a aktivit s ním spojených je pomáhat vnášet harmonii do našich životů. A pokud si my, jako jednotlivci přejeme být zdraví, šťastní, spokojení, neměli bychom myslet pouze na sebe, ale i na ostatní. Stará moudrost praví: “ přej druhým to, co přeješ sám sobě a budeš šťastný“. Proto jsme zorganizovali burzu oblečení, které se nám už nehodí, ale někdo jiný by ho rád nosil. Burza vynesla 1200,-kč. Tuto částku jsme poukázali na konto Hospice v Chrudimi, který zahájí provoz 1.října tohoto roku. Je úžasné, že se podařilo sethat prostředky na postavení a vybavení hospice, ale i jeho provoz bude finančně náročný, protože zdravotní pojišťovny hradí zhruba polovinu nákladů spojených s provozem. Částí se musí podílet pacient a jeho rodina. A proto budou prostředky, které se podaří dále získávat od dárců jistě potřebné. Děkujeme všem kdo se burzy zúčastnili, protože tím vlastně přispěli na provoz hospice.

Další pomocí, kterou jsme v rámci projektu poskytli, byl finanční příspěvek  2000,-kč na konto obce Jeseník nad Odrou, která byla velmi zasažena letošními povodněmi a potřebuje prostředky na opravu komunikací, domů, kanalizace a dalších  vodou zničených věcí. Tuto částku jsme získali od těch, kdo o letošních prázdninách chodili s námi cvičit a meditovat. My jsme prospěli svému tělu a mysli cvičením a meditacemi,  a svému srdci tím, že jsme pomohli lidem z  Jeseníku nad Odrou.