Září, měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

Ráda bych připoměla, že i letošní září je měsícem biopotravin a ekologického zemědělství.

V souvislosti s tímto probíhají po celé republice různé akce , které mají jako krédo seznamovat s těmi, kdo se jako producenti podílejí na  pěstování, chovu,výrobě i distribuci produktů šetrných vůči přirodě a vůči člověku.

Myslím si, že nejvýznamnější je podtext celé akce a tím je podle mě připomínka, že my lidé jsme součástí přírody, máme obrovskou možnost čerpat z jejích zdrojů obživu, energii, radost a další věci, ale měli bychom mít na paměti, že když si z přírody dokážeme brát, měli bychom jí to náležitě vracet, alespoň v podobě toho, že nebudeme zbytečně spotřebovávat a vytvářet tak přebytek odpadu. Neměli bychom zapomínat, že zákon odrazu funguje ve všech oblastech života na naší Zemi, tedy, když se budeme k přírodě chovat s láskou, brát si to, co potřebujeme, ale skutečně potřebujeme!!, bude se příroda chovat k nám lidem přívětivě….. tedy nebude nucena nám dávat zprávy o tom, jak ji drancujeme formou nejrůznějších přírodních katastrof. I zde platí : „méně je někdy více a zlatá střední cesta…“

Přeji Vám všem, abyste dokázali využívat hojnosti, kterou nám příroda nabízí a abyste dokázali projevovat svou vděčnost náležitým chováním k přírodě, jejíž jsme my všichni nedílnou součástí. Hezké září i další měsíce, byť již nebou“ Bio“.