Energetický rozbor data 9.9.2009

Blíží se zajímavý den, který má přiřazeno podle u nás běžně používaného kalendáře datum 9.9.2009.

Z hlediska energetického rozboru pomocí intuitivní numerologie mi k tomuto dni nabíhá: 9 je vlastně otočená 6, šestka je spojená s odžíváním toho, co jsme si jako jedinci vytvořili prožíváním v minulosti, zjednodušeně je to spojené s naší karmou, tedy projevem zákona příčiny a následku. 9 má energii něčeho, co je dáno, dalo by se to vyjádřit pomocí křesťanské terminologie jako “ tak dáno, jest“ nebo „Amen“. Interpretovala bych to asi takto: Jsou v naší existenci věci, které jsou nad tím, co my chceme, co si vytvoříme jako pravidla, zákony, je tu vyšší řád, než ten vytvářený lidmi, je tu řád, který udržuje chod Vesmíru, jehož my jsme nedělitelnou součástí. To je energie 9 – vyšší řád.

V datu 9.9.2009 je hned několik devítek, tři…. to je v projevené rovině. Potom je tu rovina skrytá, tam se nám objevují ještě další devítky, dvě. To je dohromady 5 devítek v jednom datu, tedy 5x zdůrazněn vyšší řád….. to nám asi něco sděluje: když budeme v souladu s tímto vyšším řádem, bude náš život plynout v harmonii, zdraví, spokojenosti a hojnosti ve všech oblastech. Ale pozor! O to větší průvan nám zavane do života, pokud tento řád nebudeme chtít dodržovat, pokud budeme prosazovat domnělý řád vytvořený naším egem!

Dále se v datu 9.9.2009 ve skrytých rovinách objevují ještě celkem 4 jedničky, jednička má energii teď, tady, já…. a jsou tam hned 4, tedy opravdu pozor na prosazování egoistických tendencí, na zbrklost, na opomenutí širších souvislostí všeho našeho konání….

A objevuje se nám jedna 2, tedy harmonie, především ve vztazích, potom 4, to je struktura a řád, opak chaosu a jedna 7, to je energie jako taková.

Když to shrneme, bude to den, opravdu po všech stránkách silný, plný obrovských možností pro každého, ale také den, který bychom měli prožívat tak, abychom si plně začali konečně uvědomovat, že okamžitá výhoda, natož výhoda získaná na úkor někoho jiného v konečném důsledku žádnou výhodou není!

Den s datem 9.9.2009 je jako stvořený pro zklidnění emocí, pro rozjímání o širších souvislostech našeho žití, pro setkání lidí, kteří si uvědomují, že tento život je veliký dar, ale že je to pouze cesta k vlastnímu sebezdokonalování prostřednictvím prožitků a komunikací s ostatními.

Přeji všem, kdo si uvědomují, že v cestě je cíl, aby jejich cesta byla plná úžasných možností rozvoje, světla a harmonie.