Mantra přání

Kéž dostanu to co potřebuji, ne to, co chci.

Tato mantra souvisí s přijetím sebe sama jako dokonalé součásti dokonalého celku. Pomáhá nám žít život v ucelenosti, nikoli v oddělenosti. Mít přání je lidské, prospěšné. Ale neměli bychom poslouchat chtění ega, které nás vede k oddělenosti, ke ztrátě energie. Měli bychom se učit poslouchat přání našeho Vyššího Já, které je spojeno s Vyšší myslí, které je nadčasové, jehož přání jsou v souladu s prospěchem celku.