Data vhodná pro důležité meditace v roce 2009

Rok 2009 je velmi významný co se týká energií, které působí z vesmíru na naši Zemi, tedy i na nás lidské bytosti. Naše Země je součástí dokonalého vesmíru a jak se mění energie ve vesmíru, mění i energie působící na dění a život na Zemi. Pokud my jako jednotlivci toto přijmeme, budeme se učit chovat se jako součást dokonalého celku, vrátí se nám to v podobě života v harmonii a zdraví.

 V současné době se skutečně otevírají obrovské možnosti pro rozvoj každého z nás. Jak můžeme tento rozvoj podpořit? Tím, že se budeme učit poznávat sami sebe, své prožitky a zároveň budeme poznávat obecné zákonitosti rozvoje vesmíru a budeme se učit žít skutečně v souladu. V souladu s celkem, jehož jsme součástí. Pokud přijmeme za své to, že všechny lidské bytosti jsou dokonalé, jen se svými skutky mnohdy projevují jako nedokonalé, že všechny lidské bytosti touží žít šťastný radostný život, jen to mnohdy neumí, budeme v sobě pěstovat a rozvíjet bezpodmínečnou lásku a soucit, budeme hledat vnitřní klid pomocí meditačních cvičení a meditací, budeme se zbavovat omezení, která v sobě máme z minulosti nesprávným prožíváním, nesprávnými myšlenkovými vzorci, budeme se přibližovat životu ve štěstí a harmonii.

Celý 7. měsíc roku 2009, tedy červenec ,je vhodný pro hledání  a formulování si vlastního osobního přání, přání týkající se našeho života.

Tyto dny jsou obzvlášť významné pro meditační cvičení a hledání vnitřního klidu:

27.7.2009    meditace na Světelné pole…… „zapsání zformulovaného osobního životního přání do Světelného pole“

8.8.2009    meditace na Sluneční čakru…..“harmonizace vztahů s druhými, nové zdroje vědění, moudrosti“…otevírá se zdroj Zlatých vibrací

28.8.2009   meditace na Sluneční čakru….ukončuje se příliv Zlatých vibrací

9.9.2009  meditace na Duchovní očistu….“působí energie lásky a harmonie“….působí energie 999 archandělů

19.9.2009   meditace na duchovní Probuzení

29.9.2009   meditace na Lásku v srdci….ukončení působení energie 999 archandělů

1.10.2009   meditace na Změny, nové nápady v oblasti práce a tvoření….příliv nové energie, energie nových nápadů

11.10.2009   meditace na přijetí Odpovědnosti za svůj život…..otevírá se brána Blahobytu a Lásky…je otevřená do 11.11.2009

11.11.2009   meditace na Naději….příliv nové energie Země

21.11.2009   meditace na Odpovědnost za vlastní život, za své činy

12.12.2009   meditace na Vesmírné Slunce

21.a 22.12.2009   meditace na Vzestup…..působí energie, která aktivuje vše pozitivní

28.12.2009 meditace na Dosažení….dokončení cesty meditací v uplynulém roce 2009 a otevření se všemu novému, co přinese rok 2010

Meditace, které jsou vhodné pro toto období by měly směřovat k propojení naší mysli s naším srdcem, k otevírání čakry soucitu, čakry, která nás spojuje s ostatními cítícími bytostmi a pomáhá nám žít v souladu s celkem tedy i se sebou samým