Hygiena mysli

Jsme od dětství vedeni k čitotě těla,  péči o zubní hygienu, ke zkrášlování zevnějšku. Mnoho času a peněz věnujeme v dospělosti výběrem slušivého oblečení, fyzickému cvičení, abychom měli krásné tělo, dietám a různým čistícím kůrám. Docházíme do salónů kde nám pečují o pleť, učí nás „malovat si hezčí obličej“, malují a modelují nám nehty, ba dokonce absolvujeme zlepšování zevnějšku chirurgickými zásahy, liposupcemi,…… nic proti tomu, ale extrém, kdy si jako lidská bytost připadám tak nehezká, že se nechám řezat a sešívat, myslím svědčí o čemsi nezdravém v sebepřijetí. Nehladě na to, že každý sebemeší chirurgický, ba i laparoskopický zásah, každá jizévka nám narušuje toky energií v těle.

Co se však týká hygieny mysli a péči o ní, tam, máme většinou obrovský dluh. Nikdo nás nenaučil již jako malé děti prožívat emoce, uvědomovat si je, dokázat je prožít a přitom se jimi nenechávat ovládat. Naše mysl je to, skrze co vnímáme život. Ano vnímáme ho také smysly: slyšíme, cítíme, máme chuť, hmat, zrak. Ale pokud vjemy, které přijímáme těmito smysly nezpracuje náš mozek, potažmo naše mysl, nejsme schopní je vědomě prožít.

 Možná se zdá, že naši mysl používáme , vždyť pořád do ní přijímáme informace, …..  ale veliké množství informací, které se usídlují v naší mysli vědomě nekontrolujeme, vůbec nevíme, že je v mysli máme. Ale právě tyto neuvědomělé informace nás velice ovlivňují, na podvědomé úrovni. Zůstanou pouze v  rovině hlubší mysli, nejsou zpracované na základě pochopení, vytvářejí potom bloky a  jsou zbytečným balastem. Je to podobné  jako fungování počítače. Stáneme si nějaké soubory, neutřídíme je a zůstanou nahrané na harddisku. Časem zapomeneme, že tam tyto soubory máme nahrané a tak je nepoužíváme. Ale přesto jsou stále nahrané na harddisku a v podstatě jen zbytečně zaplňují kapacitu našeho počítače.

Důležité je si uvědomit, jak stav naší mysli ovlivňují emoce. Například  hněv, vztek, závist,rozrušení, stres, strach, rozčílení, mysl prakticky paralyzuje, zatemňuje. Naopak  radost, štěstí, láska, vnášejí klid do mysli a zlepšují naši schopnost přijímání a zpracování informací.

Naučit se svoji mysl zklidňovat, čistit, naučit se prožívat své emoce, uvědomovat si, že je vůbec prožíváme, nenechat se jimi ovládat, ale na druhé straně se jim nebránit. To je hygiena mysli, kterou když budeme provádět, náše prožívání situací bude na jedné straně plnější, a na druhé straně snažší. Budeme se cítit celkově klidnější a vyrovnanější.

Jak provádět hygienu mysli? Ráno, když se probudím, měla bych si uvědomit, a jakým pocitem se budím. Pokud je to pocit radosti, chuti do nového dne, tento pocit si udržím.  Pokud se probudím s pocitem, nechce se mi vstávat, netěším se na tento den, měla bych ukáznit své myšlenky a pocity a po několika  hlubokých výdeších si opakovat: těším se natento den, přijmu vše, co mě tento den potká, zvládnu to a bude to k mému rozvoji. Večer, než usnu, měla bych přijmout vše, co se tento den přihodilo, ať už to bylo cokoliv a ukončit tento den poděkovat sám sobě za vše co jsem prožila. Staré moudro praví: Minulost nezměním, budoucnost neznám, plně prožívám přítomný okamžik. Není toho mnoho, co stačí dělat, aby se nám žilo lépe a snadněji. Stačí to jen začít praktikovat.

Je mnoho způsobů jak s myslí pracovat, některé jsou velice složité a nelze je zde popsat. Ale například zklidňění mysli pomocí vydatných výdechů ústy dokáže každý. Další účinnou metodou zklidňování mysli je prozařování : posadíme se do zkřižmého sedu, ruce volně položíme na nohy, zavřeme oči a vnitřním zrakem si představujeme zlaté světlo, které prozařuje naší mysl. V této představě setrváme 5 až 10 minut. Poté vydechneme vydatně ústy, otevřeme oči, ruce spustíme z nohou a pomalu přes dřep narovnáme páteř do vzpřímého stoje.