Vánoční mantra

Tato mantra a její opakování nám pomůže dotknout se svého srdce a otevírat jej lásce a tím uzdravovat své tělo a zlepšovat  každodenní prožívání.

Kéž pociťuji světlo a lásku ve svém srdci, kéž dokážu v lásce a světle prožívat svůj každodenní život.

Stačí se na chvíli posadit, zklidnit se a třeba při pohledu na světla na stromečku, na vánočním svícnu mantru opakovat a prociťovat její působení. Na závěr vydechnout ústy a poděkovat.