Mantra sebepřijetí

Mantra, nebo jinak řečeno prohlášení na téma sebepřijetí se jedna ze základních manter, které při své praxi používám k celkovému vyrovnávání člověka. Sebepřijetí je velice důležité, protože dokud nepřijímáme sami sebe, se vším všudy na všech úrovních, není možné, abychom přijímali někoho jiného, ani aby kdokoliv přijímal nás jako plnohodnotnou bytost.

Sebepřijetí nemá nic společného s pýchou, sebestředností či sobectví. Ba naopak, práce na sebepřijetí je i cestou k životu v pokoře, lásce a svobodě…

Vše co prožijeme se nám zaznamenává nejen do vědomé paměti, ale i do hluboké paměti podvědomí, do buněčné paměti, do paměti našich energetických center i energetických drah.  Všecny nepříjemné , traumatizující pocity, myšlenky, zážitky v nás stále žijí a znemožňují nám se cítit vyrovnaně. Pomocí manter mohu sama sebe od těchto energií očišťovat, harmonizovat se…

Mantra sebepřijetí zní:

“ Přijímám sama sebe se všemi svými chybami a nedostatky, se všemi svými strachy i obavami, se všemi svými bolestmi a zraněními. Bez výhrad, v lásce. “