Období na dobití „baterek“….

Období od 1.do 15. července bude plné šancí jak dobít baterky…. po náročném období května a června a před nadcházejícím zátěžovým obdobím od druhé půlky července.

Nemusíme se ničeho bát… jen se skutečně zaměřit na to abychom letní dny využili k tomu, abychom si fyzicky, mentálně i emočně odpočinuli….

Zaměřit se na pobyt v přírodě, na to co nám dává čas strávený s rodinou a blízkými lidmi, nezabývat se zbytečně tím, co děje na politické scéně, co nám vtloukají do hlav média…..

Uvědomovat si jaké dary nám dává přiroda, jak můžeme opravdu svobodně dýchat v jejím lůně, jak se starat o to, abychom z přírody brali jen to ,co je pro nás nezbytné a život podporující, nezahlcovali se zbytečně věcmi, kerém nám dají jen okamžitou  pomíjivou radost a potom se hned stanou zbytečným odpadem, uvědomovat si jak nicotní jsme proti hvězdné obloze… jak důležití jsme v procesu zrání jednotlivce i celé lidské společnosti….. Aloha!