První úplněk roku 2022 nastane 18. ledna!

18. ledna 2022 nastane první letošní úplněk a Měsíc bude v postavení Raka… emoce budou vládnout všemu…. potlačovat je by bylo destruktivní, nechat se zase jimi voládnout by mohlo vést k velkým konfrontacím a konfliktům… emoční výkyvy a výbuchy mohou být způsobeny našimi „kostlivci ve skříni“, kteří se nyní budou drát ven, abychom se jich konečně zbavili. Proto pokud přijde vyhraněná situace, zdržme se zbrklého jednání i mluvení, zklidněme se pár výdechy a uvědomme si, že často nemluvit, nekonat je více než cokoliv jiného. Pokud to půjde, nesnažme se řešit nic, co by nebylo neodkladné, zdržme se zbytečných výměn názorů, posuzování, kritiky. Najděme si čas na relaxaci, meditaci, můžeme se zklidnit procházkou, cvičením…. Ono se to přežene, ale bude to na několik dní, myslím, že od pondělí 17.1., ve čtrtek se to bude mírnit, víkend by měl už být klidnější. Přeji Vám sílu na tyto dny. Aloha!