…kam šli tři králové a proč… aneb 6. 1. 2022

Tradičně slavíme různými způsoby Den tří králů 6.ledna…..

Pořádají se různé charitativní sbírky….

Co je však podstatou tohoto dne?

Symbolický obraz:

Někde ve stáji se poutníkům narodilo dítě…. a to dítě nebylo jen tak nějaké dítě, ale byl to nositel Světla…. Naděje…. 

A oznámila to na obloze kometa….

Z dalekých krajin se proto vypravili mnozí, aby se dítěti a jeho poselství poklonili, aby poselství přijali a pokusili se ho naplňovat…

Mezi poutníky byli i tři králové… byli mocní, bohatí, tak dítěti přinesli dary… hmotné dary…. to bylo to nejvíce, čím mu dokázali projevit poklonu…

Pro to dítě to bylo vlastně …nic…. poklony, dary, sláva….. ono potřebovalo láskyplnou péči matky a ochranu otce….

A tak 6. ledna bychom bychom měli slavit to, že můžeme svým dětem, nositelům budoucnosti projevovat láskyplnou péči, předávat jim schopnost posilovat v sobě Naději a Víru v Dobro….

A symbol dlouhé poutě za Světlem komety nám oznamuje, že máme být vytrvalí, pokorní, na cestě Dobra, i když potkáme překážky a zkoušky…nezastavíme se…

Přeji Vám, aby Vám letošní 6. leden dodal velikou energii Světla, Naděje a Dobra! Aloha!