Jak si nekazit srpen…..

Podle postavení planet to napovídá, že letošní srpen by mohl být prima obdobím…

Kromě nějakých těžších konstelací na úplném začátku měsíce je postavení hvězd přiznivé pro nás lidi, abychom  si skutečně oddechli, nabrali sil, užili si léta a zbytečně neplýtvali vlastní energií na vymýšlení komplikací a překážek…

Pokud se zkázníme, budeme ovládat vlastní mysl, vlastní myšlenky, nebudeme se zabývat věcmi, které nemůžeme ovlivnit a které jsou často vytvářené právě mentálním a emočním smogem, uleví se nám a budeme se cítit dobře.

Plýtvat energií sledováním různých tahanic, různých rozmíšek, různých pokusů o manipulaci je podle mě zcela vyčerpávající a zbytečné.

Bohužel, mám pocit, že hodně lidí to již delší dobu tak nějak baví…. vytvářet si nějakou chyméru vnějšího nepřítele, vnějšího ohrožení, sám se potom uvádět do jakéhosi pro mě nepochopitelného postoje bojovníka na „Dobro“…

K čemu to je? Jen k tomu, abychom plýtvali enerrgií, abychom se oslabovali, abychom potom dělali divná, nebo špatná rozhodnutí a tím nahráváme silám „Temna“…

Síly „Temna“ tu určitě jsou, stejně tak, jako jsou tu síly“Dobra“…. jenže ony nejsou někde mimo nás, ony jsou v nás, my je vytváříme, my je potom sytíme, my jim dáváme Moc…. 

Pokud nebudu myšlenkami, slovy, pocity a skutky vytvářet temné energie, to je energie spojené se strachem, obavami, křivdami, kritikou, nenávistí, agresí…… nebudou tyto energie v našem životě.. tedy pokud náhodou někde nesehraje roli moje Karma, Osud….. ale i v těchto fatálních nevyhnutelných situacích mám svobodu rozhodnout jak tu situaci prožiji, a tím mohu i Karmicky těžkou situaci ustát bez velké ztráty na všech úrpvních – fyzické, mentální a emoční…

Zkusme se rozhodnout, že letošní srpen zkusíme prožít bez zbytečných ztrát vytvářených námi samotnými. 

Tedy zaměřme se na to kam směřujeme myšlenky, pozornost, o čem a jak hovoříme, jaké pocity si vytváříme a zkusme každý den hledat drobnosti, za které můžeme být vděční, za  které můžeme děkovat.

Zkusme nekritizovat, nehodnotit, ale chválit, povzbuzovat, zkrátka vytvářejme větší prostor Radosti ve svém životě a tím tuto Radost budeme nenásilně šířit kolem sebe a tím budeme vytvářet silné energie“Dobra“… to znamená energie zdraví, pohody, dostatku, spolupráce a porozumění….. toto když budeme dělat, „Temnota“ nebude mít šanci.

Dejme tedy Šanci sami sobě! Hvězdy nám jsou příznivě nakloněny! Aloha!