Zimní Slunovrat 22.12.2019

Zimní Slunovrat letos nastane v neděli 22. prosince v 5,20hodin ráno.

Zimní Slunovrat je magickou dobou, je to bod zlomu, bod obratu!

Slunce se symbolicky znovurodí, s ním i člověk, lidské plémě.

Je to období oslav obnovy, plodnosti, nové Naděje.

Slunce je v té době nejníže nad obzorem a začne se vracet k rovníku. Den se začne prodlužovat a noc zkracovat, Světlo začne vytlačovat Tmu. Zároveň začíná období zimy.

Je to doba, kdy se spojují svět živých a mrtvých, kdy si můžeme uvědomit, že vše je na tomto světě dočasné, pomíjivé, co jsou skutečné hodnoty a co je bezcenné pozlátko.

Tento Slunovrat nám připomíná, že pokud má něco nového začít, musí to staré zemřít, odejít.

Proto je vhodné se zklidnit, ztišit, možná se podívat do vlastního nitra, co je tam temného: strachy, křivdy, viny, zlamání, pochybnosti,beznaděj….. a toto temné propustit skrze posilování pocitů vděčnosti, naděje a víry. 

Zrovna letos je velice silná energie k tomu, abychom v době Slunovratu věnovali čas tomu, abychom se vyrovnali sami se sebou i s druhými, abychom odpustili sami sobě, druhým, abychom poprosili o odpuštění a tím propustili Temnotu a dali prostor Světlu! Aloha!