Energie dne 6.6. 2019

Blíží se den s datem 6.6. 2019…… no bude to den, kdy můžeme prožít siruace, které budou docela zásadní pro náš další život…… může se prostě něco „vyřešit“……. ovšem ne zrovna způsobem, který bychom očekávali…. nicméně to vyřešení nám uvolní energii pro další kroky směrem vpřed.

Někdy musíme něco, někoho propustit, opustit, abychom udělali místo pro něco, někoho  nového…..

Opustit, propustit…. jak vám to zní?……. tyto výrazy v nás mohou vyvolávat pocity smutku, ale smutek je dobré prožít ale nepěstovat si ho…. vysmutnit se a dost!

Když přijmeme, že něco, někoho opustíme, nebo někdo opustí nás, osvobodí nás to od neprospěšné závisloti. A závislost to není projev Lásky! Je to projev sobeckosti….. a sobeckost zabírá prostor Lásce.

Prožít den s datem 6.6. 2019 s lehkostí, uvolněně, bez zbytečných tlaků a usilovaní, rozeznat co opravdu je smysluplné řešit a co nechat být, to nám přinese spokojenost a klid.  Aloha!