Poselství Dejvá Li 28.8.2017

Poselství Dejvá Li 28.8. 2017

Milovaní,

je Vám výchovou a vzděláváním vštěpováno, že jste Vyšší Bytosti, než jsou zvířata, rostliny, kameny, než Vzduch, Voda, Země, Oheň, Slunce, Měsíc ….…že jste jakýsi Vrchol Stvoření…. a Vy tento názor přijímáte podle toho žijete, podle toho myslíte, konáte, cítite….

To je veliký omyl….

Vy lidé nejste o nic výš než zvířata, která jíte, se kterými se bavíte, jejichž kůží se odíváte…… 

Vy lidé nejste o nic výš než stromy, jejichž plody jíte, jejichž dřevo pálíte, z jejichž dřeva máte nábytek….

Vy lidé nejste o nic výš, než rostliny, které jíte, kterými zdobíte své příbytky…

Vy lidé nejste o nic výš než kámen, ze kterého stavíte domy…

Vy lidé nejste o nic výš než to, co si berete ze Země pro uspokojení svých chutí, radostí, tužeb……

Vy lidé nejste o nic výš než Voda, kterou hasíte svoji žízeň, kterou se omýváte, ze které se radujete ve fontánách, kterou plýtváte…. 

Vy lidé nejste o nic  víc než Vzduch, který dýcháte a znečišťujete,…..

Vy lidé nejste o nic výš než Oheň, který vás zahřívá, na nemž si připravujete jídlo, kterým i ničíte…..

Vy lidé nejste o nic výš než vše  za čím se honíte, co si přivlastňujete, o co se přete, o co  se hádáte, o co bojujete……

Jste stejní jako každý strom, jako každá rostlina, jako každý živočich, jako každý kámen…

Jste Vodou, jste Zemí, jste Ohněm, jste Vzduchem, jste Sluncem, jste Měsícem… jen jste to zapoměli a podle toho se chováte  a škodíte především sami sobě..

Zkuste se rozpomenout, že jste stejní jako zvířata, rostliny,  stromy, kameny…

Zkuste se rozpomenout, že jste Zemí, Vodou, Vzduchem, Ohněm….. 

Zkuste přestat žít odděleni od toho, čeho jste součástí a uzrdraví se Vaše tělo, pocity, myšlenky, Vaše Duše…. 

Zkuste každý den děkovat Zemi, Vodě, Vzduchu, Ohni, Slunci, Měsíci, zkuste každý den děkovat za to, že máte co jíst, co pít, že máte vzduch, který můžete dýchat… zkuste děkovat za Život, jehož jste součástí. Amen.

S láskou Dejvá Li