Meridián početí…. co vše s jeho energií souvisí…

Meridián početí  – jeho povrchová větev začíná nad stydkou kostí a vede středem trupu nahoru přes hrdlo na bradě se rozdvojuje a jeho dvě větve vedou přes tváře na lícní kosti….. druhá vntřní větev vede kostrčí páteří nahoru…

Projevy nerovnováhy v tomto meridiánu se projevuji u žen poruchami menstruace, bolestí prsů, výtoky, sklonem k potratům… u mužů je nerovnováha v tomto meridiánu spojena s problémy s kýlou….u obou pohlaví se projevuje jako neplodnost, problémy s vylučováním – průjmy, zácpa – problémy s močovým ústrojím. kašel, bolesti zubů…..na psychické úrovni je to emoční labilita, stydlivost, nervozita, poruchy řeči, koktavost, slabá vůle….

 

Vyrovnávat energii v meridiánu početí můžeme třeba jemnou automasáží jeho povrchové dráhy… od stydké kosti směrem nahoru na lícní kosti, končíme zatlačením na lícní kosti a vydechneme