Rok 2017 – rok ohnivého kohouta

28. ledna 2017 začne rok Kohouta…

Podle čínské astrologie je Kohout  pružné, věrné, statečné, charismatické a okouzlující znamení. Kohouti mají zvláštní nadání a vrozený klid pro řešení i velice složitých problémů a potíží. Jsou také kreativní, umělecky nadaní i vtipní. Kohout vstává za svítání, proto bývá často spojován s elementem Slunce a začátku nového dne. Kohout je ale i marnivý a hrdý. Je si vědom svých schopností, ale někdy je až nevybíravě předvádí před okolím, což může někdy ostatní dráždit.

Ohnivý Kohout má  vůdčí a organizátorské schopnosti, je cílevědomý a v práci projevuje nadprůměrnou výkonnost. Díky své přímočarosti a průraznosti většinou dosáhne svých cílů, většinou je však až příliš přímý a nebere ohledy na pocity lidí kolem sebe. Pokud se naučí  jednat s  taktem, je schopný si splnit i ty nejfantastičtější myslitelné životní sny.

Kohout oznamuje svým kokrháním  úsvit a ráno, nový den. V řeckém bájesloví se říká, že Kohout má schopnost cítit, co se stane v budoucnosti….

V roce 2017 se bude nejvíce dařit zrozencům Draka. Vynikající rok to bude i pro  Kohouty, Hady a Býky. Všechna tato znamení jsou loajální a bojovná, stálá a odhodlaná, pevná ve svých názorech.

Dobrý rok to bude pro  tygry a krysy. Neutrální rok mohou očekávat zrozenci v opici, koze nebo praseti. Celkem obtížný rok však čeká koně, králíky a psy.

Ůspěchy v roce 2017 budou pokud pod nimi bude tvrdá systematická práce, vytrvalost, dodržování slibů, diplomacie…Když se vydáme vytyčenou cestou, krok po kroku, bude se nám dařit…můžeme se až divit, čeho dosáhneme…Tento rok je příznivý pro rozšířená rodiny, pro vztahy, založené na pokoře, zodpovědnosti…