O čem dnes přemýšlím: proč nesypu popel z kamen do popelnice….

Máme popelnici a máme kamna, ve kterých topíme – dřevem….. do popelnice dáváme zbytky odpadu, který nelze zrecyklovat…. přestože se popelnici říká popelnice, popel do ní nesypeme, tudíž popel nevyhazujeme….

Popel je zbytek po spalování dřeva a obsahuje alkálie, např draslík, je tedy prospěšné půdě, aby tyto alkálie do ní byly vráceny….

Na pasekách v lese, kde dřevorubci pálili větve, které zbyly z těžby, byla vegetace trav bujnější…. zbytky uhlíků totiž pohlcují vlhkost a živiny, ale nesmí jich být moc, aby rostliny nebyly tímto v první chvíli zahlceny…. proto sypu popel jen v malých množstvích do záhonů, ke stromů, ke keřům…..

Od půdy čekáme, že nám dá úrodu a tu potom sklidíme… neměli bychom zapomínat, že i my půdě máme dávat to, co máme a můžeme.. třeba popel…

..a popelnici říkáme i nadále popelnice, prostě jsme na to tak zvyklí…..

 

002