Končí nám račí období…

Pomalu se nám chýlí ke konci období energie Raka…. energie rodiny, rodinného sdílení, příjemných společných chvil, období, kdy rodina a její čisté vztahy jsou obecnou potřebou a měli bychom to v životě naplňovat, společně trávit příjemné chvíle… energie kolektivu, kdy jedinec se cítí dobře pokud jeho postavení v kolektivu je respektováno, oceňováno, kdy komunikace je vlídná a vstřícná…. rodinné dovolené, společné výlety ale i práce na zušlechťování domova, společné posezení u stolu… to vše račí obodobí přináší a nás to i k tomu směřuje… když láskyplně pociťujeme vděk za lidi, se kterými vytváříme láskyplné vztahy… Ještě si toto můžeme plnými doušky užívat… protože za několik dní nastoupí období Lva, které je více individuální, dramatické, někdy až příliš…. pokud se ale v račím období kolektiv, rodina stmelí,  projevujeme si vzájemně ústu a lásku…
IMG_2428lví období můžeme prožít příjemně, bez velkých dramat… tak užívejme léta a buďme si vědomi, že štěstí a spokojenost si vytváříe my sami, vlastním úsilím a prací na sobě.. že to, co chceme od druhých musíme nejprve dělat my sami…. krásné letní dny!!!!