Období do cca 20. června – období příznivé pro komunikaci…

Nyní, až do 20. června 2016, stojí planety a energie proudí tak, že vše podporuje komunikaci…. komunikovat sami se sebou, učit se porozumět svým potřebám, přáním, ale i strachům a obavám – to můžeme nyní dobře zvládat….

Komunikovat i s druhými, o svých přáních, potřebách, o představách, o vztazích…. to vše jde teď dobře…

Je obodí příznivé i pro terapie týkající se našich potřeb, přání, snů, ale i strachů a traumat… nebojme se otevřít skříň a nechat z ní vypadnout kostlivce, kteří zde jen překážejí… uvolní se nám prostor pro radsot a štěstí….

Období přeje i aktivitám spojeným s komunikací, tedy domlouvání se s druhými, obchodu, …..

Tak krásné dny! Aloha!!!

003 (3)